Nlp

Nlp

NLP

Nevro Lingvistisk Programmering (NLP) er en mengde informasjonsmateriale som handler om hvordan det menneskelige sinn virker. NLP defineres som en modell for mellommenneskelig kommunikasjon hovedsakelig opptatt av forholdet mellom vellykkede mønstre for adferd og subjektive erfaringer (særlig tankemønstre) som ligger bak, og et system av alternativ terapi basert på dette som søker å undervise mennesker i selv-oppmerksomhet og effektiv kommunikasjon, og å forandre mental og emosjonell adferd (Oxford English Dictionary 2009).

NLP er skapt i USA i 70 årene av Richard Bandler og John Grinder (professor i lingvistikk) som ønsket å utvikle praktiske verktøy for å skape forandring. Det grunnleggende spørsmålet som de brukte var hva er forskjellen som utgjør forskjellen mellom noen som er kompetent og noen som er fremragende kompetent innen de samme ferdighetene?.


NLP er et verktøy for å bedre kommunikasjon og for å skape endringer i fastlåste tankemønster og adferd. Det handler om å motivere, endre overbevisninger og gi verktøy for selvhjelp, innsikt og forståelse om de psykologiske mekanismer som ligger til grunn for at vi tar de valg vi gjør.

NLP inneholder massevis av teknikker innenfor kommunikasjon, forhandling, målsetning, coaching, helse, opplæring, ledelse, kunst, personlig vekst med mer. NLP teknikker inneholder strategier for ressursfrigjøring, forandring og nye atferdsmønstre. NLP er ikke noe lukket vitenskap men er i stadig utvikling. I Storbritannia er NLP blitt et studievalg på flere universiteter og det er mulig å ta mastergrad I faget.

Norge har mange NLP skoler med varierende kvalitet. Det overordende organ er Norsk Forening for NLP (NFNLP). NFNLP arbeider med en formell opprydning i NLP og coaching jungelen for å øke seriøsitet og aksept om NLP og helsecoaching som seriøse fagområder. Helsedirektoratet har godkjent NFNLPs definisjon på helsecoaching og organisasjonen er godkjent som NLP/helsecoaching utøverorganisasjon.

Tekst er skrevet av:
Gillian R. Godtfredsen, Certified NLP Master Trainer,
Founder of The Paradigm Academy.


Les våre artikler:


Tilbake til artikler